เกี่ยวกับเรา

Home  /  เกี่ยวกับเรา

มูลนิธิคิดเพื่อเด็ก จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายไทย ในการทำงานเพื่อการกุศล เลขที่ กท 2029

พันธกิจของมูลนิธิคิดเพื่อเด็ก คือ การอบรมเพื่อให้เด็กไทยพ้นภัยจากการถูกล่วงละเมิด การค้ามนุษย์ และภัยอันตรายจากยาเสพติด

  • เราอบรม จัดหา สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาคนที่ทำงานกับเด็กในท้องถิ่น และคุณครูให้ช่วยเหลือเด็กในการต่อต้านภัยจากการล่วงละเมิด การค้ามนุษย์ และปัญหายาเสพติด

  • เรามีโปรแกรมที่ถูกพัฒนาด้วยหลักคุณธรรมจริยธรรมคริสเตียน เพื่อรับใช้สังคมร่วมกับองค์กรอื่น ในทุกๆ ศาสนา

  • นิมิตของมูลนิธิคิดเพื่อเด็ก คือ การเห็นเด็กไทยพัฒนาสู่ความเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงชุมขนของเขาอย่างยั่งยืน ผ่านหัวใจแห่งการให้ด้วยความสุข และดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม

มูลนิธิคิดเพื่อเด็ก ได้ทำงานกับเด็กมากกว่า 200,000 คน ในประเทศไทย และได้ทำงานร่วมกับอีกหลายประเทศ

 

คุยกับผู้อำนวยการ :

คุณแกรี่ และคุณพอลล่า

คุณแกรี่ เป็นผู้อำนวยการ และเป็นคณะกรรมการบริหารของ มูลนิธิคิดเพื่อเด็ก คุณแกรี่และภรรยา คุณพอลล่า ได้อาศัยอยู่ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005 ทั้งสองมาจากเมือง Seattle รัฐ Washington ประเทศ สหรัฐอเมริกา

คุณแกรี่เคยทำธุรกิจส่วนตัว และท่านเคยเป็นผู้บริหารของ บริษัท เนสเล่ย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านได้เคยให้การอบรมการวางแผนการขายให้กับทีมของบริษัททั่วประเทศ และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ที่ทำงานช่วยเหลือผู้นำในเอเชีย ในการทำงานกับเด็กเพื่อพ้นภัยจากปัญหายาเสพติด การล่วงละเมิด และการค้ามนุษย์ รวมทั้งสร้างให้เด็กดำเนินชีวิตในสังคมทั้งด้านกายภาพ อารมณ์ และจิตใจได้อย่างสมบูรณ์

คุยกับผู้นำในมูลนิธิคิดเพื่อเด็ก :

ไปที่หน้าเวปไซด์ แล้วไปที่ “ติดต่อ” หรือ กดเข้าไปตามลิงค์ด้านล่างนี้

http://www.thinksmallfoundation.org/ติดต่อเรา/


Leave a Reply