เกี่ยวกับเรา

Home  /  เกี่ยวกับเรา

มูลนิธิคิดเพื่อเด็ก ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เมื่อปี 2007 ที่กรุงเทพมหานคร มูลนิธิคิดเพื่อเด็กได้จัดเตรียม และผลักดันบุคลากรที่ทำงานด้านเด็กและคุณครูในท้องถิ่น ในการช่วยกันปกป้องและให้สิทธิอำนาจเด็กในการเป็นเป็นผู้นำที่มีอิทธิพลท่ามกลางความกดดันจากเพื่อน ให้เน้นไปที่เข้าถึงใจของเด็กผ่านทางความบันเทิงสนุกสนานและความรู้ที่ทาง มูลนิธิคิดเพื่อเด็กได้ส่งเสริมเด็กมากกว่า 34,000 คนในประเทศไทย, ประเทศเวียดนาม ประเทศพม่าและประเทศลาว ถึงแม้ว่าองค์กรจะเป็นองค์กรคริสเตียน แต่มูลนิธิคิดเพื่อเด็กก็รับใช้ทุกองค์กร และทุกความเชื่ออย่างเท่าเทียม

นิมิตของเรา

มูลนิธิคิดเพื่อเด็กมีนิมิต ในการพัฒนาบุคคลากรในแต่ละองค์กรในการช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะรับใช้ ให้เกิดสันติสุขและมีคุณธรรมจริยธรรม และจิตวิญญาณที่ถูกต้องและดีงาม มูลนิธิคิดเพื่อเด็กปรารถนาที่จะพัฒนาคุณค่าในชีวิตเด็กให้พวกเขาเป็นผู้นำที่มีศักยภาพในอนาคต

คุยกับประธาน

คุณแกรี่ เฮยส์, ผู้อำนวยการ

คุณพอลล่า เฮยส์, ผู้อำนวยการโครงการ

คุณแกรี่ เฮยส์ เป็นประธานบริหารมูลนิธิคิดเพื่อเด็ก คุณแกรี่และภรรยา คุณพออล่า เฮยส์ ได้อยู่ที่ประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2005 ทั้งสองท่านมาจากเมือง Seattle รัฐ Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา และมีประสบการณ์ด้านธุรกิจและพันธกิจคริสเตียน คุณแกรี่เคยมีธุรกิจส่วนตัว 2 ประเภท และท่านเคยดำรงตำรงผู้จัดการฝ่ายบัญชีภายในประเทศ บริษัทเนสเล่ย์สหรัฐอเมริกา อีกทั้งได้ให้การอบรมฝ่ายการขายของบริษัทมากถึง 48 รัฐ คุณแกรี่ และคุณพอลล่า เฮยส์ มีใบอนุญาตในการทำพันธกิจ พวกท่านยังทุ่มเทเพื่อช่วยให้ผู้นำเอเชีย สอนและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กได้ใช้ชีวิต ร่างกาย อารมณ์และจิตวิญญาณ ได้อย่างมีคุณภาพและมีสันติสุข

คุณแกรี่ยังได้ช่วยเหลือองค์กรอื่นๆ :

  • เป็นหนึ่งในคณะกรรมการเครือข่ายสานใจ(เครือข่ายงานบริการสังคมด้านเด็กและผู้หญิงแบบองค์รวม)
  • เป็นตัวแทนในประเทศไทยของในการริเริ่มโปรแกรม 4/14 Global ในการขับเคลื่อนไปยังเด็ก ให้สิทธิอำนาจ และการผลักดันเด็กเพื่อสังคมและประเทศชาติได้รับการเปลี่ยนแปลง

ทีมงานของเรา

ทีมงานในพื้นที่กรุงเทพ:

คุณสาธิต สุตันเจริญ (คุณโด่ง/ไซม่อน) ผู้ประสานงานภายในประเทศ

คุณจิตกานต์ สิริแสงตะวัน (คุณพิม) ผู้ประสานงานในกรุงเทพและปริมณฑล

คุณชฎาพร ถาวร (คุณกุ๊ก) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณผกามาศ คงฉิม (คุณโอเล่) พนักงานผู้อบรมและพัสดุภัณฑ์

ผู้ประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คุณธรรมนูญ (คุณทอม) คุณสมหมาย (คุณหมาย) อิสิสิงห์

ผู้ประสานงานจังหวัดเชียงราย

คุณเจสัน และ คุณโทบี ลอง

ผู้ประสานงานจังหวัดเชียงใหม่

คุณไกรวุฒิ บัวนาค


Leave a Reply