นักเรียน 352 คนเรียนรู้การปฏิเสธยาเสพติด!

• ภาคเหนือ ประเทศไทย

• มูลนิธิคิดเพื่อเด็ก จังหวัดเชียงใหม่…

คลิกเพื่ออ่านต่อ

กันยายน 25, 2023  /  ปิดความเห็น บน

นักเรียน 352 คนเรียนรู้การปฏิเสธยาเสพติด!

• ภาคเหนือ ประเทศไทย

• มูลนิธิคิดเพื่อเด็ก จังหวัดเชียงใหม่…

คลิกเพื่ออ่านต่อ

อบรมการสอนอย่างสร้างสรรค์

• ภาคใต้ ประเทศไทย

• การอบรมโปรแกรมคุ้มครองเด็กและการสอนอย่างสร้างสรรค์…

คลิกเพื่ออ่านต่อ

กันยายน 25, 2023  /  ปิดความเห็น บน

อบรมการสอนอย่างสร้างสรรค์

• ภาคใต้ ประเทศไทย

• การอบรมโปรแกรมคุ้มครองเด็กและการสอนอย่างสร้างสรรค์…

คลิกเพื่ออ่านต่อ

6 คริสตจักรเข้าร่วมอบรมสิทธิเด็กที่ จ.สระบุรี!

• ภาคกลาง ประเทศไทย

• คริสตจักรท้องถิ่นควรเป็นสักขีพยาน…

คลิกเพื่ออ่านต่อ!

กรกฎาคม 31, 2023  /  ปิดความเห็น บน

6 คริสตจักรเข้าร่วมอบรมสิทธิเด็กที่ จ.สระบุรี!

• ภาคกลาง ประเทศไทย

• คริสตจักรท้องถิ่นควรเป็นสักขีพยาน…

คลิกเพื่ออ่านต่อ!