เด็กนักเรียน เรียนรู้การปกป้องตนเอง!

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย

• ร่วมด้วยช่วยกัน! เราจะช่วยให้เด็ก…

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ!

August 25, 2020  /  Comments Off on

เด็กนักเรียน เรียนรู้การปกป้องตนเอง!

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย

• ร่วมด้วยช่วยกัน! เราจะช่วยให้เด็ก…

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ!

นักเรียน 200 คนเข้าร่วม thinkSMALL Cinema!

• ภาคเหนือ ประเทศไทย

• เรามีโปรแกรมโรงหนังเคลื่อนที่…

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ!

August 25, 2020  /  Comments Off on

นักเรียน 200 คนเข้าร่วม thinkSMALL Cinema!

• ภาคเหนือ ประเทศไทย

• เรามีโปรแกรมโรงหนังเคลื่อนที่…

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ!

โปรแกรมคุ้มครองเด็กที่ภาคใต้!

• ภาคใต้ ประเทศไทย

• การอบรมโปรแกรมคุ้มครองเด็กให้แก่ทีมงาน…

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ!

August 20, 2020  /  Comments Off on

โปรแกรมคุ้มครองเด็กที่ภาคใต้!

• ภาคใต้ ประเทศไทย

• การอบรมโปรแกรมคุ้มครองเด็กให้แก่ทีมงาน…

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ!