นักเรียนและผู้ปกครอง 379 คน ร่วมโปรแกรมพ้นภัยยาเสพติด!

• ภาคใต้ ประเทศไทย

• โครงการพ้นภัยยาเสพติดที่แข็งแกร่ง…

คลิกเพื่ออ่านต่อ!

มิถุนายน 18, 2024  /  ปิดความเห็น บน

นักเรียนและผู้ปกครอง 379 คน ร่วมโปรแกรมพ้นภัยยาเสพติด!

• ภาคใต้ ประเทศไทย

• โครงการพ้นภัยยาเสพติดที่แข็งแกร่ง…

คลิกเพื่ออ่านต่อ!

นักเรียน 95 คน เรียนรู้การปกป้องตนเอง!

• ภาคใต้ ประเทศไทย

• กิจกรรมในโปรแกรมคุ้มครองเด็กเด็ก…

คลิกเพื่ออ่านต่อ!

พฤษภาคม 15, 2024  /  ปิดความเห็น บน

นักเรียน 95 คน เรียนรู้การปกป้องตนเอง!

• ภาคใต้ ประเทศไทย

• กิจกรรมในโปรแกรมคุ้มครองเด็กเด็ก…

คลิกเพื่ออ่านต่อ!

ครูและนักเรียน 120 คน เรียนรู้การปกป้องสิทธิเด็ก!

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย

• ทีมงานมูลนิธิคิดเพื่อเด็ก จังหวัดอุดรธานี…

คลิกเพื่ออ่านต่อ!

พฤษภาคม 8, 2024  /  ปิดความเห็น บน

ครูและนักเรียน 120 คน เรียนรู้การปกป้องสิทธิเด็ก!

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย

• ทีมงานมูลนิธิคิดเพื่อเด็ก จังหวัดอุดรธานี…

คลิกเพื่ออ่านต่อ!