พี่น้องชาวเผ่าปกป้องเด็กจากภัยสังคม!

• ภาคกลาง ประเทศไทย, จังหวัดราชบุรี

• ทีมงานวิทยากรกรุงเทพฯ ให้การอบรม…

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ!

June 15, 2020  /  Comments Off on

พี่น้องชาวเผ่าปกป้องเด็กจากภัยสังคม!

• ภาคกลาง ประเทศไทย, จังหวัดราชบุรี

• ทีมงานวิทยากรกรุงเทพฯ ให้การอบรม…

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ!

โปรแกรมปกป้องสิทธิเด็กที่ภาคใต้ ประเทศไทย!

• ภาคใต้ ประเทศไทย, จังหวัด ตรัง

• ในจังหวัดตรัง ซึ่งคนท้องถิ่นส่วนใหญ่มีอาชีพ…

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ!

February 11, 2020  /  Comments Off on

โปรแกรมปกป้องสิทธิเด็กที่ภาคใต้ ประเทศไทย!

• ภาคใต้ ประเทศไทย, จังหวัด ตรัง

• ในจังหวัดตรัง ซึ่งคนท้องถิ่นส่วนใหญ่มีอาชีพ…

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ!

เด็กไทยห่างไกลยาเสพติด ในจังหวัดเชียงใหม่!

• ภาคเหนือ ประเทศไทย

• มูลนิธิคิดเพื่อเด็ก จังหวัดเชียงใหม่…

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ!

November 19, 2019  /  Comments Off on

เด็กไทยห่างไกลยาเสพติด ในจังหวัดเชียงใหม่!

• ภาคเหนือ ประเทศไทย

• มูลนิธิคิดเพื่อเด็ก จังหวัดเชียงใหม่…

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ!