เจ้าหน้าที่เด็ก 20 คน ร่วมอบรมสิทธิเด็กที่แม่สอด!

• ภาคเหนือตอนล่าง ประเทศไทย

• มูลนิธิคิดเพื่อเด็กได้ไปฝึกอบรมให้กับพนักงาน…

คลิกเพื่ออ่านต่อ!

ธันวาคม 21, 2023  /  ปิดความเห็น บน

เจ้าหน้าที่เด็ก 20 คน ร่วมอบรมสิทธิเด็กที่แม่สอด!

• ภาคเหนือตอนล่าง ประเทศไทย

• มูลนิธิคิดเพื่อเด็กได้ไปฝึกอบรมให้กับพนักงาน…

คลิกเพื่ออ่านต่อ!

นักเรียน 228 คน ร่วมโปรแกรมพ้นภัยยาเสพติด!

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย

• ทีมงานมูลนิธิคิดเพื่อเด็ก จังหวัดอุดรธานี…

คลิกเพื่ออ่านต่อ!

ธันวาคม 20, 2023  /  ปิดความเห็น บน

นักเรียน 228 คน ร่วมโปรแกรมพ้นภัยยาเสพติด!

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย

• ทีมงานมูลนิธิคิดเพื่อเด็ก จังหวัดอุดรธานี…

คลิกเพื่ออ่านต่อ!

เด็กๆ เรียนรู้การรู้จักเพื่อนแท้!

• ภาคใต้ ประเทศไทย

• แรงกดดันจากเพื่อนรอบข้างมีผล…

คลิกเพื่ออ่านต่อ

ธันวาคม 20, 2023  /  ปิดความเห็น บน

เด็กๆ เรียนรู้การรู้จักเพื่อนแท้!

• ภาคใต้ ประเทศไทย

• แรงกดดันจากเพื่อนรอบข้างมีผล…

คลิกเพื่ออ่านต่อ