นักเรียน 242 คนเรียนรู้ห่างไกลจากภัยยาเสพติด!

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย

• ทีมงานมูลนิธิคิดเพื่อเด็ก จังหวัดอุดรธานี…

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ!

ตุลาคม 10, 2022  /  ปิดความเห็น บน

นักเรียน 242 คนเรียนรู้ห่างไกลจากภัยยาเสพติด!

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย

• ทีมงานมูลนิธิคิดเพื่อเด็ก จังหวัดอุดรธานี…

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ!

การอบรมรวีวาระศึกษาที่ชายแดนไทย!

• ภาคเหนือ ประเทศไทย

• การอบรมนักศึกษาพระคัมภีร์จากรัฐกระเหรี่ยง…

คลิกเพื่ออ่านต่อ!

กันยายน 27, 2022  /  ปิดความเห็น บน

การอบรมรวีวาระศึกษาที่ชายแดนไทย!

• ภาคเหนือ ประเทศไทย

• การอบรมนักศึกษาพระคัมภีร์จากรัฐกระเหรี่ยง…

คลิกเพื่ออ่านต่อ!

นักเรียน 327 คนได้การอบรมการปกป้องตนเอง!

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย

• โปรแกรมคุ้มครองเด็กที่โรงเรียนพันธกิจศึกษา…

คลิกเพื่ออ่านต่อ!

สิงหาคม 29, 2022  /  ปิดความเห็น บน

นักเรียน 327 คนได้การอบรมการปกป้องตนเอง!

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย

• โปรแกรมคุ้มครองเด็กที่โรงเรียนพันธกิจศึกษา…

คลิกเพื่ออ่านต่อ!