เด็กๆเรียนรู้ที่จะป้องกันตัวเองจากการค้ามนุษย์และการล่วงละเมิด !!

เด็กๆจากบ้านพักพิงคุ้มภัย พัทยา ได้เชิญให้มูลนิธิคิดเพื่อเด็ก….

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ!
Home  /  Uncategorized @th  /  Current Page

CP4 Pattaya2

 

    เด็กๆจากบ้านพักพิงคุ้มภัย พัทยา ได้เชิญให้มูลนิธิคิดเพื่อเด็ก ไปเป็นวิทยากรอบรมเรื่องการคุ้มครองเด็กให้กับเด็กจำนวน 80 คน ซึ่งเด็กๆจากบ้านพักพิงคุ้มภัยทั้ง 35 คน ได้ชวนเด็กๆจากชุมชนโดยรอบมาร่วมกันเพื่อเรียนรู้วิธีปกป้องตนเองจากการล่วงละเมิดและการค้ามนุษย์

เด็กๆ เรียนรู้จากบทเรียนที่สนุกสนานและพวกเขาได้วาดแผนที่ร่างกายเพื่อที่จะบ่งชี้ว่าจุดใดของร่างกายที่ควรสัมผัสและจุดใดไม่ควรสัมผัส

คลิ๊กเพื่อดูภาพทั้งหมด !!

 


Leave a Reply