ผู้ใหญ่ใจดีภาคอีสานห่วงใยในเรื่องการคุ้มครองสิทธิเด็ก!!

ผู้ใหญ่อายุระหว่าง 18-60 จำนวน 20 ท่าน เข้าร่วมการอบรมกับมูลนิธิคิดเพื่อเด็กในโปรแกรม “คุ้มครองสิทธิเด็ก”….

คลิ๊กเพื่ออ่านต่ิิิิิิิิิิอ!
Home  /  Uncategorized @th  /  Current Page

untitled

    ผู้ใหญ่อายุระหว่าง 18-60 จำนวน 20 ท่าน เข้าร่วมการอบรมกับมูลนิธิคิดเพื่อเด็กในโปรแกรม “คุ้มครองสิทธิเด็ก” เป็นระยะเวลา 3 วันที่จังหวัดขอนแก่น

สมาชิกจากคริสตจักรจีนขอนแก่นได้เรียนรู้เกี่ยวกับการละเมิดต่อเด็ก การป้องกันการค้ามนุษย์ สิทธิเด็ก การสอนให้เด็กป้องกันตัวเองจากการค้ามนุษย์ และยังมีรายละเอียดต่างๆอีกมากมาย

และระหว่างจากการอบรมในช่วงสุดท้าย ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสเชิญเด็กๆจำนวน 60 คนจากชุมชนข้างเคียงเพื่อเข้ามารับความรู้และสอนให้เด็กๆสามารถยืนหยัดต่อต้านการละเมิดและการค้ามนุษย์ได้ในสถานการณ์ที่หลากหลาย เด็กๆทุกคนชื่นชอบในการเรียนและกิจกรรมที่ทำร่วมกันในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

คลิ๊กเพื่อดูภาพทั้งหมด..


Leave a Reply