มูลนิธิคิดเพื่อเด็ก

Home  /  มูลนิธิคิดเพื่อเด็ก

 

มูลนิธิคิดเพื่อเด็ก ได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมูลนิธิของประเทศไทยตามกฎหมายไทย และประธานมูลนิธิเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ, การสร้างทีมงาน และพันธกิจคริสเตียน มูลนิธิให้การอบรมแก่บุคคลากรจากองค์กรต่างๆ ที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชน เราอบรมให้ในการใช้วิธีการ 3 ขั้นตอน ในการช่วยเหลือและผลักดันเด็กให้เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เด็กคนอื่นๆ ทั้งในโรงเรียนและสังคมของพวกเขา
มูลนิธิคิดเพื่อเด็ก ให้การอบรมผู้นำในท้องถิ่นในการมีอิทธิพลและผลักดันสิทธิอำนาจไปยังเด็กในเชิงบวก และในรูปแบบที่สนุกสนาน ท่านสามารถมีอิทธิพลต่อเด็กให้ห่างไกลจากยาเสพติด สารมึนเมา และสิ่งต่างๆ เป็นตัวทำลายเด็ก เราได้ใช้ความบันเทิงสนุกสนาน บทเรียน และการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมคริสเตียนในการสอนและเสริมสร้างความสามารถ ของเด็กเพื่อต่อต้านในการชักจูงจากเพื่อนและคนแปลกหน้า

มูลนิธิคิดเพื่อเด็กเน้น”การป้องกัน”มากกว่า “การเยียวยา” ซึ่งมันเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการต่อสู้กับยาเสพติด สารมึนเมา และการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร หรือเป็นการเสริมสร้างให้เด็กมีความเข้มแข็งก่อนที่จะถูกล่อลวง

**ตั้งแต่ปี 2007 มูลนิธิคิดเพื่อเด็กได้ทำงานร่วมกับทั้งองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหาประโยชน์และกำไร คริสตจักร โรงเรียน และชุมชนพม่า ในการป้องกันและเสริมสร้างกับเด็กมากกว่า 200,000 คน

วิธีการ 3 ขั้นตอน

 

วิธีการ 3 ขั้นตอนที่จะเกิดผลในการทำงานร่วมกันกับผู้นำในท้องถิ่นและเด็กในชุมชน

 

ความบันเทิงสนุกสนาน

 

เด็กมักจะตัดสินใจจากหัวใจ(ความรู้สึก) มากกว่าจากสมอง (ข้อมูล) และนี่ก็เป็นสาเหตุว่าเพื่อนมีอิทธิพลเป็นอย่างมากในการตัดสินใจของเด็ก
เราอบรมให้กับทีมงานในแต่ละท้องถิ่นในจัดการแสดงในหลายรูปแบบที่สนุกสนาน 1 ชั่วโมง ในโรงเรียน ห้างสรรพสินค้า ชุมชน สวนสาธารณะ หรือว่าที่ต่างๆที่มีเด็ก ในการแสดงจะมีตัวตลก ละคร มายากร และเกมส์ที่สนุกสนาน ในการสอนเด็กเกี่ยวกับยาเสพติด หรือในหัวข้อที่สำคัญ เมื่อจบการแสดงพวกเขาจะได้รับการหนุนใจไม่ให้ทำสิ่งที่ไม่ดี!

 

การเรียนรู้

 

หลังจากเสร็จสิ้นการแสดง เราจะอบรมให้ทีมงานในท้องถิ่นที่จะใช้บทเรียนที่สนุกสนานแต่เกิดผล ในการติดตามผล การจูงใจ การเรียนรู้ และการให้สิทธิอำนาจกับเด็กเพื่อเขาจะสามารถตัดสินใจเลือกสิ่งที่ถูกต้องในชีวิต

 

การให้สิทธิอำนาจ

 

เราจะอบรมให้ทีมงานท้องถิ่นในการผลักดันแรงกดดันจากเพื่อนในเชิงบวกได้อย่างไร เราจะแนะนำทีมงานท้องถิ่นในการจัดเตรียมสร้างชมรมเด็ก สร้างผู้นำเด็กในการสอนต่อยังเด็กคนอื่น ในเรื่องความเป็นอยู่ คุณธรรมจริยธรรม ความปลอดภัยและสิทธิในชีวิต สิ่งเหล่านี้เป็นการเปลี่ยนวัฒนธรรมของโรงเรียน ของศูนย์เยาวชน ของหน่วยงานในเรื่องสุขภาพและความคาดหวังในชีวิตเชิงบวก


Leave a Reply