การ คุ้มครองเด็ก

Home  /  การ คุ้มครองเด็ก

 

กลยุทธ์การคุ้มครองของมูลนิธิคิดเพื่อเด็ก:
การช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นให้เกิดผล

 


1. ช่วยเหลือทีมงานในการปกป้องคุ้มครองเด็ก

  • วิธีการ: การเรียนที่ทุกคนมีส่วนร่วมด้วยการนำเสนอผ่านทางเพาว์เวอร์พอย์ทให้แก่ทีมงานท้องถิ่น(1 วัน)
  • เป้าหมาย: มูลนิธิคิดเพื่อเด็กจะอบรมแก่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้เข้าใจและร่วมกันเพื่อส่งส่งเสริมและให้ความสำคัญในการป้องกันเด็กจากขบวนการการค้ามนุษย์ การแสวงหากำไร และการล่วงละเมิด

 

        2.  เคารพในสิทธิเด็ก 

  • วิธีการ: การเรียนที่ทุกคนมีส่วนร่วมด้วยการนำเสนอผ่านทางเพาว์เวอร์พอย์ทให้แก่ทีมงานท้องถิ่น(1 วัน)
  • เป้าหมาย:มูลนิธิคิดเพื่อเด็กจะอบรมแก่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้เข้าใจในเรื่องสิทธิเด็ก(ให้สอดคล้องตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กของสหประชาชาติ ) 

    

   3. การอบรมการให้สิทธิอำนาจแก่เด็ก

  • วิธีการ: การเรียนที่ทุกคนมีส่วนร่วมด้วยการนำเสนอผ่านทางเพาว์เวอร์พอย์ท และวีดีโอให้แก่ทีมงานองค์กรท้องถิ่นและผู้ปกครอง(1 วัน)
  • เป้าหมาย: มูลนิธิคิดเพื่อเด็กจะอบรมแก่องค์กรและผู้ปกครอง ในการอบรมเด็กให้เข้าใจถึงการล่วงละเมิด ระบุและรายงานถึงความสามารถหรือว่าระบุถึงผู้ค้ามนุษย์หรือผู้ล่วงละเมิดในปัจจุบันในครอบครัวและภายในครอบครัว(รวมถึงการอบรมการล่วงละเมิดทางอินเทอร์เนต)  
    (แหล่งความรู้จาก: หน่วยงานภายประเทศ, ศูนย์ป้องกันอาชญากรรมและการล่วงละเมิดเด็กออนไลน์ประเทศอังกฤษและประเทศไทย , มูลนิธิคิดเพื่อเด็ก)


Leave a Reply