การบริจาค

Home  /  การบริจาค

ผ่านทางธนาคาร:

 

ชื่อบัญชี: มูลนิธิคิดเพื่อเด็ก 

เลขที่บัญชี #: 046 – 2 – 94790 – 9

รหัส S.W.I.F.T. : KASITHBK

ธนาคารกสิกรไทย สาขา : สุขุมวิท 57


  สำนักงานธนาคารกสิกรไทย:

1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์: 0 2888 8888 โทรสาร: 0 2888 8882


Leave a Reply