คุณครู 65 คน เรียนรู้การสอนอย่างสร้างสรรค์!

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย

• คุณครูที่ผ่านการฝึกอบรมให้มีความพร้อม…

คลิกเพื่ออ่านต่อ
Home  /  Uncategorized @th  /  Current Page

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คุณครูที่ผ่านการฝึกอบรมให้มีความพร้อมจะสามารถทำการสอนพระคัมภีร์ในรูปแบบที่เกิดผลได้ดี และคุณครูที่เข้าร่วมการฝึกอบรมจะได้รับการเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ในการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์กับเด็กในชั้นเรียนและในชั้นเรียนรวีวารศึกษาของคริสตจักร การเข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ทำให้ครูมีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์ซึ่งกันและกันและวิทยากรของเรา ซึ่งในทางกลับกันวิทยากรจากมูลนิธิคิดเพื่อเด็กก็สามารถเรียนรู้แนวคิดและประสบการณ์จากคุณครูในโรงเรียนและคริสตจักรท้องถิ่นได้เช่นกัน ทีมงาน มูลนิธิคิดเพื่อเด็ก จังหวัดอุดรธานี ได้เข้าไปอบรมให้กับคุณครูจำนวน 65 คน ที่โรงเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์

คลิ๊กเพื่อดูภาพทั้งหมด