การอบรมโปรแกรมสิทธิเด็กที่บ้านเด็ก!

• ภาคกลาง ประเทศไทย

• การอบรมการคุ้มครองเด็กเป็นสิ่งที่สำคัญ…

คลิกเพื่ออ่านต่อ!
Home  /  Uncategorized @th  /  Current Page

ภาคกลาง ประเทศไทย

การอบรมการคุ้มครองเด็กเป็นสิ่งที่สำคัญ และจำเป็นในทุกองค์กรถ้าพนักงานหรือผู้นำองค์กรได้เรียนรู้ และเข้าใจเพื่อสู่การนำไปปฏิบัติใช้ในเรื่องการปกป้องการถูกล่วงละเมิด และการค้ามนุษย์, การป้องกันเด็กจากอันตรายจากการใช้อินเตอร์เน็ต และเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ดังนั้น ทีมงานมูลนิธิคิดเพื่อเด็ก จังหวัดกรุงเทพจึงได้ไปอบรมให้กับมูลนิธิ Abundant Life จังหวัดชลบุรี ท่านก็สามารถเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ปกป้องเด็กให้ปลอดภัยได้

คลิ๊กเพื่อดูภาพทั้งหมด