6 คริสตจักรเข้าร่วมอบรมสิทธิเด็กที่ จ.สระบุรี!

• ภาคกลาง ประเทศไทย

• คริสตจักรท้องถิ่นควรเป็นสักขีพยาน…

คลิกเพื่ออ่านต่อ!
Home  /  Uncategorized @th  /  Current Page

ภาคกลาง ประเทศไทย

คริสตจักรท้องถิ่นควรเป็นที่ปลอดภัยโดยมีการใช้นโยบายคุ้มครองเด็กเพื่อป้องกันการล่วงละเมิด คริสตจักรหลายแห่งไม่มีนโยบายใดๆ และ คริสตจักรมักจะมีนโยบายที่มุ่งเน้นเฉพาะการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ แม้ว่าจะมีการล่วงละเมิดประเภทต่างๆ มากขึ้น เช่น การละเมิดทางร่างกาย วาจา อารมณ์ จิตใจ การเงิน เศรษฐกิจ วัฒนธรรม อัตลักษณ์ หรือแม้กระทั่งการละเลย

ทีมงานมูลนิธิคิดเพื่อเด็กกรุงเทพฯ ได้เข้าไปอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับโครงการคุ้มครองเด็ก 3 ครั้ง ให้กับคริสตจักรท้องถิ่น 6 แห่งในจังหวัดสระบุรี และเราได้ออกไปเผยแพร่การคุ้มครองเด็กให้กับเด็กในท้องถิ่นที่คริสตจักร เพื่อช่วยเด็กให้เรียนรู้วิธีปกป้องตนเองและเพื่อนจากการถูกล่วงละเมิด

คลิ๊กเพื่อดูภาพทั้งหมด