กิจกรรมคุ้มครองสิทธิเด็กที่ภาคเหนือ!

• ภาคเหนือ ประเทศไทย

• มูลนิธิคิดเพื่อเด็กได้จัดกิจกรรม…

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ!
Home  /  Uncategorized @th  /  Current Page

ภาคเหนือ ประเทศไทย

มูลนิธิคิดเพื่อเด็ก ได้จัดกิจกรรมโปรแกรมคุ้มครองเด็กในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วม 142 คน

และมูลนิธิฯ ก็มีความท้าทายที่จะทำงานและให้การอบรมเพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีห่างไกลจากความเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิด พวกเขาเป็นกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนแปลงในชุมชนให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น

คลิ๊กเพื่อดูภาพทั้งหมด