เด็กนักเรียน เรียนรู้อยู่ห่างไกลยาเสพติด!

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย

• จากการวิจัยได้บอกเราว่า…

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ!
Home  /  Uncategorized @th  /  Current Page

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย

จากการวิจัยได้บอกเราว่า นักเรียนไทยในทุกรุ่นใช้สารเสพติด มีนักเรียนที่ไม่เคยได้ลองใช้สารเสพติดและได้เคยเรียนรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดน้อยกว่านักเรียนที่เคยทดลองสารเสพติด การใช้ความรู้ด้านการป้องกันนักเรียนให้ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดควรจะต้องมีในระบบการศึกษา

มูลนิธิคิดเพื่อเด็กได้เข้าไปให้ความรู้นักเรียนในหลายจังหวัดในภาคอีสานในโปรแกรมพ้นภัยยาเสพติด ทั้งในระดับชั้นประถมและระดับชั้นมัธยม เพื่อเป็นการป้องกันขั้นแรกที่เกิดผลก่อนที่ปัญหาจะเกิดหรือก่อนที่นักเรียนจะได้เข้าไปลองใช้สารเสพติด

คลิ๊กเพื่อดูภาพทั้งหมด