นักเรียน 600 คน เรียนรู้อยู่ห่างไกลจากภัยสังคม!

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย

• มูลนิธิคิดเพื่อเด็ก ได้เข้าไปอบรมนักศึกษา…

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ!
Home  /  Uncategorized @th  /  Current Page

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย

มูลนิธิคิดเพื่อเด็ก ได้เข้าไปอบรมนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ถึงแม้ว่าจะเป็นวัยรุ่นแต่ก็ควรที่จะได้อยู่ห่างไกลและปลอดภัยจากภัยสังคม และยาเสพติด เราตระหนักว่าแรงกดดันจากเพื่อนนั้นมีความสำคัญมาก วัยรุ่นหลายคนตัดสินใจจากแรงกดดันจากเพื่อนก่อนที่จะหันหน้าไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือคนในครอบครัว แต่เมื่อพวกเขาเข้าใจและกลับมาหาคำปรึกษาที่ดี โดยการช่วยเหลือจากเพื่อนที่ดีก็จะทำให้การตัดสินใจถูกต้อง

เด็กรุ่นใหม่ต้องการความช่วยเหลือจากความรุนแรงและเรียนรู้ในการจัดการกับปัญหาที่อาจจะเข้ามาในชีวิต

คลิ๊กเพื่อดูภาพทั้งหมด