โปรแกรมปกป้องสิทธิเด็กที่พัทยา!

• ภาคตะวันออก ประเทศไทย

• มูลนิธิคิดเพื่อได้ทำงานร่วมกับ…

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ!
Home  /  Uncategorized @th  /  Current Page

ภาคตะวันออก ประเทศไทย

มูลนิธิคิดเพื่อเด็กได้ทำงานร่วมกับพันธกิจที่พัทยา ซึ่งพัทยาอยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณร้อยกว่ากิโลเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีคนยากจนรวมตัวอยู่มากมาย คนเหล่านี้มีความขาดแคลน และมีความต้องการหลายๆ เรื่อง

เราได้มีโอกาสไปทำกิจกรรมที่นั่น โดยใช้โปรแกรมคุ้มครองเด็กและให้สิทธิอำนาจในการปกป้องตัวเองให้ห่างไกลจากการถูกล่วงละเมิดและจากการค้ามนุษย์ พวกเขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อปัญหาเหล่านี้มากๆ แต่ตอนนี้พวกเขาก็ยังมีเครื่องมือป้องกันตัวเองให้รู้เท่าทันภัยอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับพวกเขาได้

คลิ๊กเพื่อดูภาพทั้งหมด