คุณครูรวีเข้าร่วมการอบรมที่ภาคใต้!

• ภาคใต้ ประเทศไทย

• คุณครูรวีวารศึกษาส่วนใหญ่หลายคน…

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ!
Home  /  Uncategorized @th  /  Current Page

ภาคใต้ ประเทศไทย

คุณครูระวีวารศึกษาส่วนใหญ่หลายคนในประเทศไทยไม่เคยผ่านการอบรมการสอนในชั้นเรียนรวีวารศึกษา ถึงแม้ว่าการอบรมอย่างสร้างสรรค์ของเราใช้การอบรมเพียงไม่กี่ชั่วโมง แต่ว่าผลที่ได้รับนั้นดีเยี่ยมต่อการสอนของคุณครู

มูลนิธิคิดเพื่อเด็กภาคใต้ ได้ให้การอบรมคุณครูรวีวารศึกษาในการตระเตรียมและการสอนบทเรียนที่จะช่วยทำให้เด็กในชั้นเรียนเห็นคุณค่าในตัวเอง และพัฒนาบุคลิกที่ดีในการเติบโตที่มีประสิทธิภาพต่อไป

คลิ๊กเพื่อดูภาพทั้งหมด