โปรแกรมคุ้มครองเด็กที่ภาคใต้!

• ภาคใต้ ประเทศไทย

• การอบรมโปรแกรมคุ้มครองเด็กให้แก่ทีมงาน…

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ!
Home  /  Uncategorized @th  /  Current Page

ภาคใต้ ประเทศไทย

การอบรมโปรแกรมคุ้มครองเด็กให้แก่ทีมงานผู้นำของคริสตจักรภาคใต้ เพื่อให้ทีมงานมีความรู้และความเข้าใจ

ภาวะเสี่ยงเมื่อเด็กจะถูกล่วงละเมิด

ส่งเสริมการป้องกันอย่างละเอียดและมีประสิทธิผล

การตอบสนองเมื่อพบเจอเด็กที่ดูเหมือนถูกล่วงละเมิด

จัดทำรายงานความน่าสงสัยอย่างเหมาะสม

สนับสนุนเด็ก พนักงาน และสมาชิกในครอบครัวต่อต้านภัยสังคม

ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ล่วงละเมิด

คลิ๊กเพื่อดูภาพทั้งหมด