เด็กนักเรียน 1319 คนเรียนรู้การห่างไกลจากภัยยาเสพติด!

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย

• ทีมงานมูลนิธิคิดเพื่อเด็ก…

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ!
Home  /  Uncategorized @th  /  Current Page

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย

ทีมงานมูลนิธิคิดเพื่อเด็ก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าไปนำกิจกรรมใน 6 โรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี และได้สอนนักเรียนจำนวน 1,319 คน ในโปรแกรมพ้นภัยจากยาเสพติดและแอลกอฮอลซึ่งได้แผ่ขยายในมุมกว้างของวัยรุ่น วัยรุ่นในพื้นที่นี้ส่วนใหญ่จะมีความเสี่ยงในเรื่องการถูกล่วงละเมิดและความแตกแยกสูญเสียในชีวิตที่เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งกลายมาเป็นปัญหาการใช้ยาเสพติด

คลิ๊กเพื่อดูภาพทั้งหมด