คุณครู 20 คน อบรมการสอนอย่างสร้างสรรค์!

• ภาคกลาง ประเทศไทย

• ทีมงานมูลนิธิคิดเพื่อเด็ก…

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ!
Home  /  Uncategorized @th  /  Current Page

ภาคกลาง ประเทศไทย

ทีมงานมูลนิธิคิดเพื่อเด็กกรุงเทพฯ ได้ทำการอบรมคุณครูรวีวารศึกษา จำนวน 20 คน ในจังหวัดนครราชสีมาและในโปรแกรมการสอนอย่างสร้างสรรค์ ในรูปแบบที่สนุกสนานและเห็นผลลัพธ์ที่ดี

คลิ๊กเพื่อดูภาพทั้งหมด