พี่น้องชาวเผ่าปกป้องเด็กจากภัยสังคม!

• ภาคกลาง ประเทศไทย, จังหวัดราชบุรี

• ทีมงานวิทยากรกรุงเทพฯ ให้การอบรม…

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ!
Home  /  Uncategorized @th  /  Current Page

ภาคกลาง ของประเทศไทย

ทีมงานวิทยากรกรุงเทพฯ ให้การอบรมพี่น้องชาวเผ่าในพื้นที่ภาคกลาง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งใกล้เขตชายแดนพม่า คนที่อาศัยในพื้นที่เป็นพี่น้องชาวกะเหรี่ยง บางคนก็อาศัยอยู่ในค่ายผู้อพยพและไม่มีสัญชาติ ซึ่งพื้นที่อำเภอสวนผึ้ง เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดและการค้ามนุษย์ ทีมงานก็ได้พูดคุยกับคนในพื้นที่ ถึงแม้ว่าพื้นที่นี้ห่างไกลจากกรุงเทพฯ เพียงแค่ 3 ชั่วโมง แต่หลายคนก็ไม่เคยเดินทางหรือเห็นกรุงเทพฯ มาก่อน ทีมงานได้ให้การอบรมแก่ชุมชนในท้องถิ่นในเรื่องสิทธิเด็ก ซึ่งก็มีการตอบรับที่ดีจากผู้นำชุมชน จำนวน 30 ท่าน พวกเขาได้ร่วมจัดทำนโยบายคุ้มครองเด็กขึ้นในชุมชน

ทีมงานเราได้อบรมเด็กในการช่วยเหลือพวกเขาให้พ้นภัยจากการถูกล่วงละเมิดและการค้ามนุษย์ ซึ่งมีเด็กเข้าร่วมถึง 85 คน

คลิ๊กเพื่อดูภาพทั้งหมด