เด็กนักเรียน 500 คน ยืนหยัดพร้อมปกป้องตัวเองจากภัยการถูกล่วงละเมิด!

• จังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย

• เด็กได้เรียนรู้การปกป้องตัวเอง…

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ!
Home  /  Uncategorized @th  /  Current Page

 

  • จังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย

  • เด็กได้เรียนรู้การปกป้องตัวเองจากการถูกล่วงละเมิด

  • มูลนิธิคิดเพื่อเด็ก ได้จัดกิจกรรม “เด็กไทยเรียนรู้จักการป้องกันตัวเองจากภัยการค้ามนุษย์และการถูกล่วงละเมิด” ซึ่งได้จัดกิจกรรมขึ้นในโรงเรียน 3 แห่งในจังหวัดอุดรธานี และมีเด็กมากกว่า 500 คน เรียนรู้จักที่จะอยู่ห่างไกลจากการค้ามนุษย์และการถูกล่วงละเมิด เด็กได้รู้จักสิทธิของตัวเองที่จะปกป้องตัวเองจากภัยทางสังคมในด้านความรุนแรง การถูกล่วงละเมิด การถูกทอดทิ้ง และการถูกนำไปแสวงหาประโยชน์

คลิ๊กเพื่อดูภาพทั้งหมด