โปรแกรมต่างๆ

Home  /  โปรแกรมต่างๆ

ช่วยเหลือเด็กไทยให้เข้มแข็ง ให้ฉลาด และให้เป็นอิสระ!!

 

โปรแกรมเพื่อช่วยเหลือสังคมและใช้ในโรงเรียน

โปรแกรมพ้นภัยจากยาเสพติด

เป็นการแสดงที่สนุกสนานด้วยตัวตลก,ละคร,เกมส์,เพลง และมายากล! สิ่งเหล่าช่วยดึงดูดเด็กให้เข้าใจที่จะอยู่ห่างไกลจากยาเสพติด บุหรี่ และสารมึนเมา

บทเรียนพ้นภัยจากยาเสพติด

 

โปรแกรมการป้องกันการค้ามนุษย์เพื่อในเด็ก

การเรียนรู้และใช้กลยุทธ์ในการศึกษาชุมชนเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์และเสริมพลังแก่เด็กและครอบครัวเพื่อต่อต้านกับการค้ามนุษย์

ความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง

การอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและจิตวิญญาณมีพื้นฐานมาจากพระคัมภีร์

 

เราได้ร่วมมือกับ :

โรงเรียน

ส่วนรัฐบาลท้องถิ่น

มูลนิธิและองค์อิสระที่ไม่แสวงหาประโยชน์และกำไร

องค์กรเพื่อการศาสนา

องค์กรเพื่อสังคม


Leave a Reply