คำถามที่พบบ่อย

Home  /  คำถามที่พบบ่อย

Q : มูลนิธิคิดเพื่อเด็กเป็นมูลนิธิในประเทศไทยที่จดทะเบียนในเป็นมูลนิธิในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่ 
A : ใช่! (และการบริจาคจึงสามารถนำไปหักลดหย่อนทางภาษีได้)

Q : ใครที่มูลนิธิคิดเพื่อเด็กทำงานด้วย 
A : ทุกคนหรือทุกองค์กรที่มีนิมิตเพื่อช่วยให้เด็ก ๆ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

Q : มูลนิธิคิดเพื่อเด็กเป็นองค์กรคริสเตียนใช่หรือไม่ 
A : ใช่ แต่อย่างไรก็ตามความเชื่อของเราสอนให้เราทำงานอย่างสัตย์ซื่อกับคน ทั้งหมด เราทำงานร่วมทั้งกับองค์กรคริสเตียน พุทธ และมุสลิมและองค์กรใด ๆ ที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันเพื่อช่วยป้องกันและนำเด็ก ๆในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กๆ ให้เป็นชีวิตที่สมบูรณ์ และเติบโตเป็นผู้ใหญ่และเป็นอนาคตที่มีคุณภาพของประเทศชาติ โปรแกรมพ้นภัยจากยาเสพติด

Q : อะไรคือโปรแกรมพ้นภัยจากยาเสพติด 
A : โปรแกรมพ้นภัยจากยาเสพติดเป็นการแสดงซึ่งให้ความบันเทิงสนุกสนานเป็น เวลา 1 ชั่วโมง เพื่อช่วยกระตุ้นให้เด็กและวัยรุ่นให้อยู่ห่างจากยาเสพติดและสารมึนเมา! 

Q : โปรแกรมพ้นภัยจากยาเสพติดที่เรามีต่างกับบทเรียนอื่นที่มีอยู่แล้วอย่างไร 
A : โปรแกรมพ้นภัยจากยาเสพติดเชื่อมต่อเพื่อสร้างแรงจูงใจที่ใหญ่ที่สุดด้าน อารมณ์ของเยาวชน…อารมณ์และความรู้สึกของพวกเขา เด็กเลือกที่จะใช้ยาเสพติดเนื่องจากความกดดันในกลุ่มเพื่อน และต้องการที่จะ’มีความสนุกสนาน’  ในโปรแกรมพ้นภัยจากยาเสพติด เราใช้ความต้องการทางอารมณ์เหล่านี้เพื่อกระตุ้นให้พวกเขาห่างจากยาเสพติด และสารมึนเมา! โดยเชื่อมต่อกับอารมณ์และความรู้สึกของพวกเขา (ผ่านบทละคร และตัวตลก) พวกเด็กๆจะมี “ความรู้สึกและประสบการณ์” ของพวกเขาซึ่งมีผลกระทบต่อชีวิตของเขาจากการใช้ยาเสพติดและการใช้สารมึน เมา พวกเขาจะได้รับแรงจูงใจหลังจากได้รับ ‘การเรียนรู้’ (ผ่านทางมายากล, เกมส์, บทละคร, และ พิธีกร) การรวมกันนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดเพื่อให้เยาวชนได้ตื่นขึ้นและ ตระหนักอันตรายของยาเสพติด 

Q : ถ้าทางเราอยากลองใช้ โปรแกรมพ้นภัยจากยาเสพติด เราจะต้องทำอย่างไรบ้าง 
A : คุณต้องมีบุคคลากรในทีม 8-10 คนเพื่อที่จะทำการแสดงในโปรแกรมพ้นภัยจากยาเสพติด 

Q : ทำไมทางมูลนิธิคิดเพื่อเด็กไม่จัดหาทีมงานแสดงมีประสิทธิภาพมาจัดการแสดงให้เรา
A : เพราะมูลนิธิคิดเพื่อเด็ก  เป็นองค์กรที่ออกไปฝึกอบรมคนในท้องถิ่นสามารถที่จะรับใช้และดูแลชุมชนของตน เอง เพราะเราเชื่อว่าคนในท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในระยะยาวต่อชุมชนของ ตนเองมากที่สุด และเมื่อเราฝึกอบรมให้ท่านทำแสดง, ท่านก็สามารถที่จะติดตาม ผลด้วยบทเรียนการติดตามโปรแกรมพ้นภัยจากยาเสพติดในโรงเรียนหรือชุมชนของท่าน ได้ด้วยทีมงานของท่านเอง

Q : ถ้าเราไม่มีคนเพียงพอสำหรับทีมจัดการแสดงล่ะ
A: โทรหาเรา! เราจะมีทีมงานส่วนภูมิภาคที่อาจจะสามารถไปจัดการแสดงสำหรับเด็กให้ได้ ในชุมชนของท่าน

Q : โปรแกรมพ้นภัยจากยาเสพติดไปอบรมที่ไหนบ้าง
A : ทุกที่ที่มีเด็กๆ และเยาวชน  ถึงแม้ว่าโรงเรียนเป็นเป้าหมายสำคัญของเรา (ดูคำถามต่อไป) โปรแกรมพ้นภัยจากยาเสพติดมีการดำเนินการหลากหลายในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน, ห้างสรรพสินค้า, สวนสาธารณะ, คริสตจักรต่างๆ และแม้กระทั่งสถานพินิจ

Q : ทำไมโปรแกรมพ้นภัยจากยาเสพติดถึงดีสำหรับโรงเรียน 
A : เพราะโปรแกรมยาเสพติดสำหรับโรงเรียนนั้นเป็นโปรแกรมที่มีอยู่ 3 ขั้นตอน :

  • 1. มีการจัดการแสดง
  • 2. มีสายรัดข้อมือที่เด็กได้ให้คำมั่นว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด (ดูด้านล่างคำถาม)
  • 3. มีบทเรียนพ้นภัยจากยาเสพติดที่สามารถใช้ในโรงเรียน (ผ่านทางชมรม/ห้องเรียน)

Q : เด็กๆจะได้รับสายรัดข้อมือฟรีได้อย่างไร
A  : สายรัดข้อมือจะถูกมอบให้แก่เด็กๆ ที่เข้าชมการแสดง และได้ให้คำมั่นว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งจะมีการเซ็นเพื่อให้คำมั่นบนบอร์ดและจะถูกแขวนไว้ในห้องเรียนของพวกเขา  และสายรัดข้อมือจะเป็น ‘สัญลักษณ์’ ที่จะสร้างค่านิยมในเชิงบวกในโรงเรียน ว่า”โรงเรียนของเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและสารมึนเมา”

Q : มีค่าใช้จ่ายในการอบรมหรือไม่ อย่างไร
A : ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม แต่เรายินดีที่จะรับเงินบริจาคเพื่อช่วยมูลนิธิในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการ เดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าอุปกรณ์

Q : ชุดอุปกรณ์การแสดงมีค่าใช้จ่ายทั้งหมด อย่างไร
A : เรามีอุปกรณ์ละชุดการแสดงจำนวนจำกัดซึ่งเราให้ยืมใช้  หากท่านมีความประสงค์ในการซื้อชุดการแสดง สามารถติดต่อทางเราได้

Q : เมื่อไหร่ที่คุณสามารถอบรมทีมงานของเรา
A : โทรมาหาเรา! แล้วเรามาวางแผนการอบรมร่วมกันเพื่อปกป้องเด็กของท่านให้ห่างไกลจากยาเสพติด!!


Leave a Reply