การบริจาค

Home  /  การบริจาค

ผ่านทางธนาคาร:


ธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี: มูลนิธิคิดเพื่อเด็ก
เลขที่บัญชี :046 – 2 – 94790 – 9
รหัส S.W.I.F.T. : KASITHBK
ธนาคารกสิกรไทย สาขา : สุขุมวิท 57

 

สำนักงานธนาคารกสิกรไทย:

1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ
แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ
กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์: 0 2888 8888 โทรสาร:0 2888 8882


Leave a Reply