คุณครูรวีเข้าร่วมการอบรมที่ภาคใต้!

• ภาคใต้ ประเทศไทย

• คุณครูรวีวารศึกษาส่วนใหญ่หลายคน…

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ!

January 31, 2021  /  Comments Off on

คุณครูรวีเข้าร่วมการอบรมที่ภาคใต้!

• ภาคใต้ ประเทศไทย

• คุณครูรวีวารศึกษาส่วนใหญ่หลายคน…

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ!

เด็กๆ เรียนรู้เกี่ยวกับความจริง ความรัก และการเสียสละ!

• ภาคเหนือและภาคใต้ ประเทศไทย

• ในเดือน มิถุนายน และกรกฎาคม ทีมงาน…

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ!

January 25, 2021  /  Comments Off on

เด็กๆ เรียนรู้เกี่ยวกับความจริง ความรัก และการเสียสละ!

• ภาคเหนือและภาคใต้ ประเทศไทย

• ในเดือน มิถุนายน และกรกฎาคม ทีมงาน…

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ!

ครูจำนวน 110 คน ได้รับการอบรมโปรแกรมสิทธิเด็ก!

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย

• ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ทำให้…

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ!

January 24, 2021  /  Comments Off on

ครูจำนวน 110 คน ได้รับการอบรมโปรแกรมสิทธิเด็ก!

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย

• ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ทำให้…

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ!