เด็กนักเรียน 50 คนเรียนรู้การปกป้องตนเอง!

• ภาคใต้ ประเทศไทย

• ทีมงานมูลนิธิคิดเพื่อเด็กได้ไปอบรม…

คลิกเพื่ออ่านต่อ!

สิงหาคม 23, 2022  /  ปิดความเห็น บน

เด็กนักเรียน 50 คนเรียนรู้การปกป้องตนเอง!

• ภาคใต้ ประเทศไทย

• ทีมงานมูลนิธิคิดเพื่อเด็กได้ไปอบรม…

คลิกเพื่ออ่านต่อ!

เด็กนักเรียน เรียนรู้อยู่ห่างไกลยาเสพติด!

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย

• จากการวิจัยได้บอกเราว่า…

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ!

พฤษภาคม 3, 2021  /  ปิดความเห็น บน

เด็กนักเรียน เรียนรู้อยู่ห่างไกลยาเสพติด!

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย

• จากการวิจัยได้บอกเราว่า…

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ!

กิจกรรมคุ้มครองสิทธิเด็กที่ภาคเหนือ!

• ภาคเหนือ ประเทศไทย

• มูลนิธิคิดเพื่อเด็กได้จัดกิจกรรม…

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ!

พฤษภาคม 3, 2021  /  ปิดความเห็น บน

กิจกรรมคุ้มครองสิทธิเด็กที่ภาคเหนือ!

• ภาคเหนือ ประเทศไทย

• มูลนิธิคิดเพื่อเด็กได้จัดกิจกรรม…

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ!