เด็กนักเรียน เรียนรู้อยู่ห่างไกลภัยยาเสพติด!

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย

• ทีมงานมูลนิธิคิดเพื่อเด็กได้เข้าไปให้ความรู้…

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ!
Home  /  Uncategorized @th  /  Current Page

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย

ทีมงานมูลนิธิคิดเพื่อเด็กได้เข้าไปให้ความรู้ในโปรแกรมพ้นภัยยาเสพติดให้กับโรงเรียนในจังหวัดเลย โดยการอบรมนี้ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ในการมีแรงกดดันทางบวกที่จะช่วยเหลือเพื่อนๆ และตัวเองให้อยู่อย่างปลอดภัยจากภัยอันตรายในสังคม สำหรับโรงเรียนที่ได้สร้างภูมิคุ้มกันโดยการสร้างแรงกดดันเชิงบวกแก่นักเรียนด้วยกันเองจะทำให้นักเรียนรู้เท่าทัน และเป็นการป้องกันเด็กได้ดีกว่า วิธีการอื่นๆ เพื่อให้เด็กอยู่ห่างไกลจากยาเสพติดและภัยสังคมอื่นๆ

คลิ๊กเพื่อดูภาพทั้งหมด