เด็กไทยห่างไกลยาเสพติด ในจังหวัดเชียงใหม่!

• ภาคเหนือ ประเทศไทย

• มูลนิธิคิดเพื่อเด็ก จังหวัดเชียงใหม่…

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ!
Home  /  Uncategorized @th  /  Current Page

 

  • ภาคเหนือ ของประเทศไทย

  • มูลนิธิคิดเพื่อเด็ก จังหวัดเชียงใหม่ได้เข้าไปอบรมโปรแกรมพ้นภัยยาเสพติด ซึ่งนักเรียนแต่ละคนได้เข้าร่วมโปรแกรมของเราก่อนหน้านี้

  • ปัจจุบันนี้ความเสี่ยงในการใช้ยาเสพติดมีอัตราเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะช่วงการเปลี่ยนแปลง เช่น การย้ายถิ่นฐาน ครอบครัวมีการหย่าร้าง หรือการเปลี่ยนโรงเรียน ปัญหายาเสพติดมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่แม้กระทั่งในชุมชนคริสเตียนเอง ดังนั้น เราจะต้องร่วมมือกันต่อต้านยาเสพติดห่างไกลจากเยาวชนของเรา

คลิ๊กเพื่อดูภาพทั้งหมด