โปรแกรมคุ้มครองเด็กที่ภาคใต้!

• ภาคใต้ ประเทศไทย

• การอบรมโปรแกรมคุ้มครองเด็กให้แก่ทีมงาน…

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ!

August 20, 2020  /  Comments Off on

โปรแกรมคุ้มครองเด็กที่ภาคใต้!

• ภาคใต้ ประเทศไทย

• การอบรมโปรแกรมคุ้มครองเด็กให้แก่ทีมงาน…

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ!

คุณครู 20 คน อบรมการสอนอย่างสร้างสรรค์!

• ภาคกลาง ประเทศไทย

• ทีมงานมูลนิธิคิดเพื่อเด็ก…

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ!

August 20, 2020  /  Comments Off on

คุณครู 20 คน อบรมการสอนอย่างสร้างสรรค์!

• ภาคกลาง ประเทศไทย

• ทีมงานมูลนิธิคิดเพื่อเด็ก…

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ!

เด็กนักเรียน 1319 คนเรียนรู้การห่างไกลจากภัยยาเสพติด!

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย

• ทีมงานมูลนิธิคิดเพื่อเด็ก…

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ!

August 19, 2020  /  Comments Off on

เด็กนักเรียน 1319 คนเรียนรู้การห่างไกลจากภัยยาเสพติด!

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย

• ทีมงานมูลนิธิคิดเพื่อเด็ก…

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ!