การอบรมรวีวาระศึกษาที่ชายแดนไทย!

• ภาคเหนือ ประเทศไทย

• การอบรมนักศึกษาพระคัมภีร์จากรัฐกระเหรี่ยง…

คลิกเพื่ออ่านต่อ!
Home  /  Uncategorized @th  /  Current Page

ภาคเหนือ ประเทศไทย

การอบรมนักศึกษาพระคัมภีร์จากรัฐกระเหรี่ยง Christ body Fellowship Training Center Students (C.B.F.T.C) กับโปรแกรมการสอนอย่างสร้างสรรค์ โดยทีมงานมูลนิธิคิดเพื่อเด็ก จังหวัดเชียงใหม่

นักศึกษามาจากรัฐกระเหรี่ยงประเทศเมียนมาทั้งหมด เข้ามาเรียนที่คริสตจักรหนองบัว บริเวณชายแดนประเทศไทยและประเทศเมียนมา

มีนักศึกษาเข้ารวมอบรม 36 คน โดยสิ่งที่ตั้งใจของน้องนักศึกษาคือการได้กลับไปประกาศในรัฐกระเหรี่ยงอีกครั้งเมื่อเวลาที่เก็บเกี่ยวมาถึง

คลิ๊กเพื่อดูภาพทั้งหมด