เด็กนักเรียน เรียนรู้การปกป้องตนเอง!

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย

• ร่วมด้วยช่วยกัน! เราจะช่วยให้เด็ก…

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ!
Home  /  Uncategorized @th  /  Current Page

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย

ร่วมด้วยช่วยกัน! เราจะช่วยให้เด็กได้ดำเนินชีวิตอย่างที่เด็กควรจะเป็น ทีมงานมูลนิธิคิดเพื่อเด็ก อุดรธานี เข้าไปอบรมในโรงเรียนหลายแห่ง เรื่องการให้สิทธิอำนาจ สร้างเสริมป้องกันให้เด็กๆ อยู่ห่างไกลจากภัยการล่วงละเมิด การค้ามนุษย์ และภัยจากสื่อออนไลน์

คลิ๊กเพื่อดูภาพทั้งหมด