โปรแกรมคุ้มครองเด็กเกิดผลมากใน จ.มุกดาหาร!

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย

• ทีมงานมูลนิธิคิดเพื่อเด็กในจังหวัดมุกดาหาร…

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ!
Home  /  Uncategorized @th  /  Current Page

  • จังหวัดมุกดาหาร ภาคตะวันออกเฉียงเหนืองของประเทศไทย

  • ทีมงานมูลนิธิคิดเพื่อเด็กในจังหวัดมุกดาหาร ร้อนรนในการช่วยเหลือให้เด็กๆ อยู่อย่างปลอดภัย มุกดาหารเป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทีมงานของเราก็ได้จัดกิจกรรม 3 ครั้งในโรงเรียนจังหวัด เนื่องจากภัยการล่วงละเมิดและภัยจากการค้ามนุษย์สามารถทำร้ายเด็กทั้งทางร่างกายและจิตใจ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เราจึงเข้าไปสอนเด็กให้มีเข้าใจที่จะเรียนรู้ และอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัย เพราะสิ่งเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อเด็กเองเมื่อเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ต่อไปในอนาคต กิจกรรมของเราถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือเด็กให้พ้นภัยจากการถูกล่วงละเมิด และภัยจากการค้ามนุษย์ หรือสิ่งเลวร้ายในด้านต่างๆ ที่สามารถเข้ามาทำร้ายเด็กได้

คลิ๊กเพื่อดูภาพทั้งหมด